StartsidaStyrelsen Stipendier & Forskningsbidrag AnsökanPågående Projekt  Avslutade ProjektLänkar Kontakt

 

Martin Hahne årets Bohusjägare 2021

Läs motivasionen

En glad Martin Hahne, i mitten, mottog diplom och check av Morgan Andersson till
 vänster och Sven-Bertil Thelander till höger.

Martin fick ytterligare ett minne med sig när han fick fälla en mindre mufflonbagge.

 
Rapport från studieresa 4-7 oktober 2018 till Rottal Estate, Skottland   TRYCK
 

Kärrshålans jaktskyttebana erbjuder det mesta

Text och foto: John Duff

Nu kan Kärrshålans jaktskyttebana, i mellersta Bohuslän, uppvisa en toppmodern älgskyttebana till glädje för sina cirka 200 medlemmar och traktens övriga jägare.

Skjutbanan är belägen strax öster om Kungshamn och ligger pittoreskt inbäddad i det Bohuslänska landskapet. Den upprustade älgbanan, som tillkommit efter många timmars ideellt arbete, har finansierats av Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse.

Kärrshålan erbjuder också jägarskola med examen, vildsvins- och björnpasset, lerduveskytte och andra aktiviteter. Således har säljaktsutbildning ägt rum liksom viltspårprov och eftersöksutbildning.


Älgbanan befanns fungera perfekt när den besöktes av, från vänster, Göte Lundberg, Sven-Bertil Thelander och, sittande, John Duff, från Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse. Värdar var Inge Andersson, Rolf Gren, Sven-Olof Johansson, Mikael Larsson och Mats Norgren, Kärrshålans Jaktskytteklubb.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Det är dom som skall ta över…

Text och foto: John Duff

Tre dagars härligt vistande för jaktligt inriktade ungdomar ägde rum i juni i markerna kring Skogaryd mellan Uddevalla och Vänersborg. Projektet sponsras till en del av Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse.

Första dagen blev inte fullt så härlig eftersom föregående dygns ösregn kläckte fram sommarens värsta knottsvärmning. Men ungdomarna härdade ut och belönades med två följande dagars, varmt soligt och fläktande väder.

Schemat för de tre dagarna omfattar naturkunskap, jakt, skytte och mycket mer, berättar Janne Karlsson, en av flera ledare som frivilligt ställer upp varje år. Här blandas teori med praktisk övning omväxlande med avkoppling med båg- och blåsrörsskytte, bad och även fiske.

Fast ingen fick någon fisk…

Dagarna börjar redan 7.00 och verksamheten pågår ofta ända till sent. Men från klockan 23.00 råder tystnad i tält och lägerplats alla kvällar.

ABC utbildning

Första dagen fick killarna och tjejerna en inblick i vad ABC utbildning – första hjälpen utbildning – innebär. Där hakar sommarlägret föredömligt på den riksomfattande kampanj som pågår inom Svenska Jägareförbundet. Med kunskap kan liv räddas.

Eftersök

Kring sig hade eftersöksjägaren Roland Carlsson samlat en grupp ungdomar och informerade om sin viktiga verksamhet. Situationen föreställde en skottplatsundersökning. Här fick ungdomarna också möta bayerska viltspårhunden Hoffas och ställande norska gråhunden Milla. Övningen avslutades med en kortare spårning.

Föräldrar hänger med

Eftermiddagarna är föräldrarna välkomna att delta, och det hinner bli sena kvällen innan ungdomarna törnar in på loft och i militärtält, trötta, nöjda och ganska mätta och belåtna efter dagens måltider framställda av frivilliga insatser bland arrangörerna.

Det var en samling härliga ungdomar som träffades i Skogaryd.

Det är ju dom som skall ta över efter oss, sade Janne.

 

Livet i tält kan vara nog så kul.

 

Nästa moment kunde handla om hundaktivitet eller hur karta och kompass fungerar. Janne Karlsson håller genomgång.

Tim Jyborn krossade lerduvor under överinseende av instruktörerna Niklas Johansson och Emelie Hagberg.

Korta fakta om Skogaryd och Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse.

Sedan 2010 disponerar Jägareförbundet Västra Götaland Väst , Skogaryd, genom upplåtelse av Fryxell- Langenskjöldska Stiftelsen. Här anordnas exkursioner och utbildning med inriktning på naturhänsyn och jaktetik.

Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse bildades 1938 och lämnar finansiellt stöd till forskning, naturvård, jakt- och viltvård, ungdomsverksamhet och delar även ut stipendier. Stiftelsen bidrar till jaktskyttebanor och annan jaktlig verksamhet, och verkar inom Göteborg och Bohuslän.

.

Avslutade projekt     

 

Flyginventering av älgstammen

Snörikedomen vintrarna 2009-2010 och 2010-2011 gav goda förutsättningar att inventera älg från luften. I Göteborg och Bohuslän (f.d. Göteborg och Bohus län) tog man verkligen tillfället i akt. Hela 247 000 ha blev föremål för inventering, vilket är mer än halva den jaktbara arealen i det aktuella området. Inventeringarna genomfördes av Svensk Naturförvaltning AB och Flyguppdraget Backamo AB.

 

 

För att rätt kunna förvalta älgstammen är det självklart att man måste ha en uppfattning om hur många älgar man i nuläget har i vinter- och sommarstam. Flyginventering är den metod som ger det bästa underlaget, men den är dessvärre också den kostsammaste. Berörda kretsar och älgskötselområden har därför ansökt om bidrag från Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse. Där har man bedömt inventeringen som angelägen och bidragit med ca halva kostnaden för inventeringarna.

 

 

Som framgår av kartan nedan är tillgången på älg god i de flesta områden. Värdet för älgtäthet (antal älgar/1000 ha) är bara ett grovt mått på tillgången. Inom ett inventerat område varierar tätheten dramatiskt beroende på den aktuella situationen med typ av terräng, tillgång på foder mm. Ett exempel på detta är Kungälvs jaktvårdskrets. I området väster om E6 med mycket åkermark är tillgången på älg usel, medan i skogs- och myrmarkerna öster om E6 är tillgången mycket god. Värdet 4,8 älgar/1000 ha blir därför onödigt nedslående.

Andra exempel på vad Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse bland annat bidragit till eller finansierat under senare år är:

 • Preparering av strandad kaskelottval.

 • "Nasal Mite Infection of the Dog". Doktorsavhandling av Lotta Gunnarsson, Lantbruksuniversitet, Ulltuna, rörande noskvalster hos hund.

 • Ungdomsverksamhet inom Jägareförbundet Göteborg och Bohuslän, bland annat vildmarksläger.

 • Variabel lerduvekastare till Hovås Sport- och jaktskytteklubb.

 • "Gröna lektioner". Ett samarbetsprojekt med Svenska Jägareförbundets verksamhet ute bland skolorna.

 • Stöd till "Jägarcentrum" i Uddevalla för inköp av markområde i anslutning till Nimrodbanorna.

 • Stöd till TV 4 Fyrstads program "På Jakt".

 • Finansiering av byggnad vid Vrestaby Skytteförening.

 • Ungdomsverksamhet vid Väla Jaktvårdsgård under en treårsperiod för Jakt-, natur och faunaintresserade ungdomar från hela Västra Götaland.
 • Forskning kring knölsvan. Sven Mathiasson, Naturhistoriska Museet i Göteborg.
 • Utställningen ”Människan och Viltet” på Naturhistoriska Museet i Göteborg

 • Tillbyggnad av lokalerna vid Säve Skyttecenter

 • Forskning kring älgens rörelser vid viltbroarna över E6 norr om  Uddevalla

 • Inköp av hagelskyttesimulator för Göteborg och Bohuslän

 • Anskaffning av elektroniska markeringssystem till älgskyttebanorna på Sotenäs och i Härryda

 • Uppbyggnad av inskjutningsbana på Säve Skyttecenter

 • Utbyggnad av jaktskyttebanan i Svartedalen

 • Modernisering av älgbanan vid Säve Skyttecenter

 • Forskning kring ”Löshundsjakt i vargområden”

 • Bullerutredning vid Jägarcentrum, Uddevalla

 • Jägareförbundets medverkan vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

 • Modernisering av älgbanan i Ljungskile 

 

 

.

eXTReMe Tracker